MUDr. Petra Škáchová
Endokrinologická ordinace
Endokrinologie
Endokrinologická ordinace
Mazurská 484/2
18100 Praha 8
  Tel.: +420 284682877

napište nám
V případě, že se nám nedovoláte napište e-mail.
Ordinační doba
Pondělí: 07:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 14:30
Pátek: dle objednání
8:30 - 12:00

Endokrinologické vyšetření
Věděli jste?
Endokrinologické vyšetření
Endokrinologické vyšetření je soubor lékařských úkonů prováděných k diagnostice poruch hormonální regulace organismu. Skládá se z podrobného odběru anamnézy, fyzikálního a laboratorního vyšetření.První popsanou hormonální poruchou se stala „bronzová nemoc“. Výzkumem této choroby způsobené nefunkčností kůry nadledvin se v 50. letech 19. století zabýval anglický lékař Thomas Addison. Funkci hormonů objevili až v roce 1902 britští fyziologové William Maddock Bayliss a Ernest Henry Starling.

Kdy se to používá

Vyšetření se používá při podezření na hormonální poruchu. Poruchy funkce jednotlivých žláz a jejich regulačních drah mají celou řadu různých klinických projevů. Mohou na ně upozornit odchylky od normálního růstu těla nebo jeho jednotlivých částí, poruchy metabolismu, kožní změny, nadměrná únava, změny myšlení a nálady nebo třeba nepřirozený sexuální vývoj. K nejčastějším příčinám endokrinních poruch patří záněty, vrozené vady, nádory a poruchy enzymů a receptorů. Vyšetření provádí internista endokrinolog.

Vyšetření krveVyšetření krve

K čemu to bude

Vyšetření ukáže změny ve Vašem vývoji nebo metabolických pochodech Vašeho těla. Ověření hladiny hormonů ve Vaší krvi odhalí jejich snížené nebo naopak snížené množství. Zobrazovací metody ukážou velikost a strukturu endokrinních žláz. Zachycení hormonálních odchylek umožní zahájit jejich léčbu. Včasné odhalení nesprávné funkce endokrinních žláz v průběhu vývoje dítěte a jejich korekce zabrání vzniku závažných odchylek v dospělosti.

Co je k tomu potřeba

Při základním endokrinologickém vyšetření používá lékař hlavně své smysly. Odběr krve a transport odebraných vzorků se provádí jednorázovými injekčními stříkačkami a zkumavkami. Ke zobrazení endokrinních žláz se používá celá řada zobrazovacích vyšetření (ultrazvuk, CT, MR, scintigrafie).

Jaký je princip

Hormony jsou látky, které se ve Vašem těle tvoří ve žlázách s vnitřní sekrecí (endokrinních žlázách). Mezi hlavní endokrinní žlázy patří hypotalamus, hypofýza, štítná žláza, příštítná tělíska, slinivka břišní, nadledviny, vaječníky a varlata. Kromě nich se ale hormony tvoří i v jiných orgánech a tkáních, například v játrech, ledvinách, trávicím systému, srdci nebo cévách. Hormony jsou vylučovány do krve nebo do tkáňového moku. Mohou ovlivňovat okolí svého vzniku, cílový orgán, nebo dokonce všechny buňky v těle. Podílejí se tak na řízení funkcí celého Vašeho organismu. Vylučování hormonů samo podléhá regulaci, tzv. zpětné vazbě. V praxi to znamená, že nadměrné množství určitého hormonu utlumí funkci příslušné endokrinní žlázy a naopak. Vyšetření si všímá jednotlivých endokrinních žláz a koncentraci hormonů ve Vaší krvi.

Jak se na to připravit

K endokrinologickému vyšetření není zapotřebí žádná zvláštní příprava.

Jak to probíhá

Po příchodu do ambulance se Vás lékař zeptá co Vás přivádí a jak Vaše problémy vznikly. Dalšími cílenými dotazy se podrobně vyptá na Vaši rodinu, osobní, pracovní a sociální život, případné alergie, užívané léky a všechna prodělaná onemocnění. Pečlivý odběr anamnézy to nejsou jen zbytečně kladené otázky. Podle staré lékařské poučky je správně odebraná anamnéza poloviční cestou k diagnóze. Po rozhovoru přistoupí lékař k vlastnímu vyšetření. Vyzve Vás k odložení oblečení a změří Vám tlak a puls. Kombinací pohledu, pohmatu, poklepu a poslechu vyšetří celé Vaše tělo od hlavy až k patě a zprostředkovaně i většinu Vašich vnitřních orgánů. Zvlášť se zaměří na žlázy z vnitří sekrecí. Po fyzikálním vyšetření obvykle následují odběry krve. V případě potřeby Vás může lékař odeslat k dalšímu vyšetření některou ze zobrazovacích metod. Endokrinologické vyšetření trvá 20 až 30 minut.

Kdy bude výsledek

Předběžné závěry vyšetření se dozvíte hned po jeho ukončení. Lékař Vám napíše zprávu s nálezem. Výsledky laboratorního vyšetření jsou známy podle jeho typu do několika hodin nebo dní. Složitější analýzy si vyžádají týden.

Co vyšetření ukáže

Vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem odhalí odchylky ve velikosti, stavbě nebo funkci Vašich vnitřních orgánů. Viditelné nebo hmatné zvětšení a bolestivost na dotyk mohou být známkou probíhajícího zánětu nebo nádoru. Laboratorní rozbor krve ukáže odchylky od normálních koncentrací hormonů. Jejich zvýšené množství ukazuje na hyperfunkci endokrinní žlázy, snížené naopak na hypofunkci. Kromě hormonů je důležité i stanovení dalších látek, iontů a produktů metabolismu, ve Vaší krvi. Interpretace odchylek vyžaduje znalosti o funkci endokrinních žláz a cestách jejich regulace. Na význam výsledků svého vyšetření se zeptejte svého lékaře.

Kam povedou další kroky

Vyšetření Vás nijak neomezuje. Po jeho skončení můžete jíst, pít a věnovat se libovolné činnosti.

Dostupnost

Vyšetření provádějí specializované endokrinologické a interní ambulance.


Chcete vidět, co Vás čeká?
Poodhalíme Vám roušku medicínského tajemství. V naší fotogalerii můžete vidět vše od našeho vybavení přes Vaše vyšetření až po léčbu Vašeho problému.